Bilans wpływów i wydatków w 2012 roku

Fundacji „Czyń Dobro im. JANA PAWŁA II”

 

 

Stan środków na dzień 01,01,2012                                                                    101,09 PLN

                                                                   W tym   29,58 USD                      101,09 PLN

 

 

WPŁYWY W ROKU 2012

 

Ogółem wpływy w roku 2011                                                                300 512,04 PLN

 

W tym:

I. Przychody z umów sponsorskich                                                                  194 700,00 PLN

II. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej                                           123 736,10 PLN

 

 

W tym”

 

            1. Darowizny od osób fizycznych i prawnych                                         51 430,82 PLN

            2. Wpłaty z 1% podatku dla organizacji pożytku

                publicznego                                                                                 72 035,28 PLN

            3. Składki członkowskie                                                                      270,00 PLN

 

III. Przychody Finansowe                                                                                41,94 PLN

 

 

 

III. Plus należności otrzymane                                                                        12 420,02 PLN

IV. Minusy należności nie zapłacone                                                                30 386,02 PLN

 

 

WYDATKI W ROKU 2012

 

Ogółem wydatki w 2012 roku                                                                                              298 067,06 PLN

 

      1. Wydatki na budowę Domu Pogodnej Starości                                        406 216,64 PLN

      2. Zużycie materiałów                                                                            3 645,71 PLN

      3. Usługi obce (ulotki, banery, inne)                                                        4 292,49 PLN

      4. Podatki i opłaty                                                                                141,00 PLN

      5. Pozostałe koszty operacyjne                                                               1 503,63 PLN

      6. Koszty finansowe (odsetki)                                                                9,84 PLN

      7. Zakup wyposażenia (banery)                                                              1 190,00 PLN

      8. Plus zapłacone zobowiązania z 2011 roku                                              44 726,60 PLN

      9. Minus zobowiązania do spłaty w 2013 roku                                           163 658,85 PLN

 

Stan środków na 31.12.2012r.                                                                                           2 546,07 PLN

                               W tym:                                  29,58 USD                  91.38 PLN