BILANS WPŁYWÓW I WYDATKÓW W 2009 ROKU

Stan środków na dzień 1.01.2009 r.

5 908,00 PLN

 

29,58 USD

WPŁYWY W ROKU 2009

Ogółem wpływów w roku 2009

383 571,64 PLN

w tym:

 

I. Przychody z umów sponsorskich

265 376,00 PLN

II. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego

117 360,89 PLN

w tym:

 

1. Darowizny od osób fizycznych i prawnych (pieniężne)

7 139,12 PLN

2. Wpłaty z 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

110 221,77 PLN

WYDATKI W ROKU 2009

1. Wydatki na budowę Domu Pogodnej Starości

246 530,06 PLN

2. Usługi obce (opłaty za biuro rachunkowe)

4 268,89 PLN

3. Ogłoszenia, życzenia świąteczne, reklamy , foldery , zdjęcia

9 403,15 PLN

4. Podatki i opłaty

437,46 PLN

5. Amortyzacja (komputer)

1 464 PLN

6. Pozostałe koszty (opłaty, wpisy KRS, pas drogowy)

959,64 PLN

7. Koszty finansowe

27,23 PLN

8. Spłata kredytu

100 000,00 PLN

9. Odsetki od kredytu

5 873,36 PLN

 

Stan środków na dzień 31.12.2009 r.

 

6 597,54 PLN

 

29,58 USD