BILANS WPŁYWÓW I WYDATKÓW W 2008 ROKU

Stan środków na dzień 1.01.2008 r.

17 903,00 PLN

 

173,58 USD

WPŁYWY W ROKU 2008

Ogółem wpływy w roku 2008:

488 196,59 PLN

w tym:

 

I. Przychody z umów sponsorskich

261 987,00 PLN

II. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego

117 867,06 PLN

w tym:

 

1. Darowizny od osób fizycznych i prawnych (pieniężne)

34 694,93 PLN

2. Wpłaty z 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

83 172,13 PLN

WYDATKI W ROKU 2008

1. Wydatki na budowę Domu Pogodnej Starości

371 534,60 PLN

2. Usługi biura rachunkowego

1 200,00 PLN

3. Ogłoszenia, życzenia świąteczne, reklamy , foldery , zdjęcia

9 458,65 PLN

4. Wynagrodzenie dla pracownika

1 518,69 PLN

5. Prowizje bankowe (koszty utrzymania rachunku)

193,12 PLN

6. Opłata za zajęcie pasa drogowego

63,50 PLN

7. Zwrot wadium

9 780,00 PLN

8. Spłata kredytu

100 000,00 PLN

9. Odsetki od kredytu

6 443,03 PLN

 

Stan środków na dzień 31.12.2008 r.

 

5 908,00 PLN

 

29,58 USD