BILANS WPŁYWÓW I WYDATKÓW W 2007 ROKU

Stan środków na dzień 1.01.2007 r.

7765,67 PLN

 

172,69 USD

 

odsetki 0,89 USD

WPŁYWY W ROKU 2007

Ogółem wpływy w roku 2007:

389267,83 PLN

w tym:

 

I. Przychody z umów sponsorskich

222040,00 PLN

II. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego

36133,18 PLN

w tym:

 

1. Darowizny od osób fizycznych i prawnych (pieniężne)

 

2. Wpłaty z 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

 

III. Przychody z działalności statutowej

20677,70 PLN

IV. Pozostałe wpływy

10416,95 PLN

V. Uruchomienie kredytu

100000,00 PLN

WYDATKI W ROKU 2007

Ogółem wydatki w roku 2007:

379130,50 PLN

w tym:

 

I. Podatek VAT należny Urzędowi Skarbowemu w Łowiczu

38390,00 PLN

II. Wydatki na budowę Domu Pogodnej Starości

326079,45 PLN

III. Inne wydatki Fundacji ogółem

14661,05 PLN

w tym:

 

1. Usługi biura rachunkowego

1200,00 PLN

2. Ogłoszenia, życzenia świąteczne, reklamę , foldery , zdjęcia

5944,09 PLN

3. Zimowisko dla dzieci

3500,00 PLN

4. Opłaty sądowe

290,00 PLN

5. Odsetki od uruchomienia kredytu i opłaty

962,73 PLN

6. Prowizje bankowe ( koszty utrzymania rachunku)

595,00 PLN

7. Opłata za zajęcie pasa drogowego

340,51 PLN

8. Zakup oświetlenia i materiałów biurowych

233,90 PLN

9. Zakup skanera

334,82 PLN

10. Opłata czesnego

560,00 PLN

11. Zwrot wadium

700,00 PLN

 

Stan środków na dzień 31.12.2007 r.

 

17903,00 PLN

 

173,58 USD