Jak doszło  do  powstania Fundacji „Czyń dobro im. Jana Pawła II” w Łowiczu?

Kończył się wiek XX, radował mnie coraz bardziej widok budującej się świątyni p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza.

Miałem podstawy, by sądzić, że doczekam zakończenia rozpoczętego dzieła budowy. Jednocześnie radości tej towarzyszyła myśl, skoro mieszkańcy Łowicza i okolic tak bardzo angażują się w dzieło organizowania Parafii i w budowę obiektów niezbędnych do jej funkcjonowania, trzeba moją wdzięczność zaznaczyć jakimś trwałym dziełem, nie koniecznie związanym z kultem Bożym. Skoro Bóg błogosławił nam w dobiegającym końca dziełu budowy obiektów kultu, mogłem mieć nadzieję, że błogosławieństwo Boże spocznie i na tym dziele,  o którym myślę – niech powstanie dzieło, które będzie służyło ludziom. Moja ufność w opiekę Bożej Opatrzności stawała się jeszcze większa, gdy niezapomniany śp. Józef Durka – inspektor nadzoru budowy podkreślał, że można mówić niemal o „cudzie” i „dowodzie” opieki Bożej, bo ogromne dzieło budowy było ukończone, a nie było żadnego wypadku, w którym poszkodowani by byli ludzie, a przecież na budowie pracowało wielu ludzi i to nie tylko tych znających się na budowie i mających doświadczenie. Waga tych słów była wielce znacząca, bo wypowiadał je człowiek, który całe życie spędził na budowach.

Ośmielony tymi okolicznościami konkretyzowałem ów zamysł: niech wotum wdzięczności stanowi Dom Pogodnej Starości, który wybudujemy dla będących w potrzebie mieszkańców Łowicza i okolic.

Rozpoczyna się wiek XXI, parafia pozyskała teren pod budowę domu o pow. 4300 m2. W maju 2003 roku parafia otrzymała zgodę Ordynariusza Diecezji Łowickiej JE ks. Biskupa Alojzego Orszulika na budowę Domu Opieki Społecznej. Ks. Biskup przyjął też honorowe przewodnictwo w komitecie budowy tego Domu. W czerwcu 2004 roku teren przyszłej budowy został prowizorycznie ogrodzony płytami betonowymi. Został też wykonany przez architekta Mariusza Słoniewicza projekt architektoniczny domu, który będzie mógł przyjąć ok. 60 pensjonariuszy. Wykonany został także wstępny kosztorys budowy i wyposażenia domu, który wyniesie ponad 10 mln zł. Parafii nie stać na tak olbrzymią inwestycję. Zrodziła się wtedy myśl, by powołać Fundację, która by się zajęła budową i prowadzeniem tego domu. Zgromadziła się grupa osób, która wykazała zainteresowanie wyżej wymienioną sprawą. Spośród tej grupy osób najbardziej zaangażował się w tworzenie fundacji p.Wojciech Urbanek – współwłaściciel Firmy „Bracia Urbanek” w Łowiczu.

Dnia 9 maja 2005 roku przed Jerzym Folcholcem notariuszem, w Parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu, aktem notarialnym nr A/ 1795/ 2005 została powołana do życia Fundacja pod nazwą „Czyń Dobro im. Jana Pawła II” z siedzibą w Łowiczu.

 

Fundatorami – założycielami są:

1. Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu – reprezentowana przez Proboszcza ks.Wiesława Wronkę.

2. Jan Kaźmierski

3. Marek Jankowski

4. Wojciech Urbanek

5. Ks.Zbigniew Kaliński

6. Jacek Urbanek

7. Krystyna Markiewicz-Papis

8. Marianna Tartanus

9. Ks.Bp Andrzej F.Dziuba – Biskup Łowicki

10. Ks.Bp Alojzy Orszulik – Biskup Senior

11. Franciszek Ciesielski

12. Krzysztof Górski

13. Wiesława Alicja Korczak

14. Michał Przyżycki

15. Dorota Osowska

16. Edward Gnat

17. Stanisław Jachyra

 

Fundacja nabyła osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. Stało się to dnia 8 czerwca 2005 roku. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście wpisał Fundację „Czyń Dobro im.Jana Pawła II” w Łowiczu pod numerem 0000235804 do Krajowego Rejestru Sądowego.

Fundatorzy Założyciele Fundacji na posiedzeniu w dniu 9 maja 2005r. wybrali władze Fundacji powołując Radę i Zarząd Fundacji.

 

Do Rady Fundacji zostali wybrani:

Przewodniczący: Ks.Bp Andrzej F.Dziuba Biskup Łowicki

Ks. Bp Alojzy Orszulik Biskup Łowicki

p. Edward Gnat

p. Jan Kaźmierski

p. Dorota Osowska

 

Zarząd Fundacji tworzą:

Prezes – p.Wojciech Urbanek

Vice Prezes  - Ks.Wiesław Wronka

Członek – Skarbnik – p. Jan Podsędek

 

Fundacja „Czyń Dobro im.Jana Pawła II” w dniu 3 listopada 2005 roku została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego jako Organizacja Pożytku Publicznego.

 

Opracował ks.Wiesław Wronka

 

ikonka-paragraf
Pobierz Statut Fundacji