02.08.2012

Rada i Zarząd Fundacji "Czyń Dobro im. Jana Pawła II" bardzo serdecznie dziękują za przekazanie 1% z deklaracji rocznych. W danej chwili nie możemy podać jeszcze dokładnej kwoty, która wpłynęła na konto Fundacji, ponieważ jeszcze wpływają środki z poszczególnych Urzędów Skarbowych. Dane dotyczące wpłat z 1% zostaną umieszczone na naszej stronie 14 sierpnia 2012 roku.

11.05.2012

Dnia 11.05.2012 roku o godzinie 19:00 w Sali Konferencyjnej Parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu odbędzie się Walne Zgromadzenie Fundatorów Fundacji "Czyń Dobro im. Jana Pawła II".

Proponowany porządek obrad posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Wybór Przewodniczącego posiedzenia.

  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

  4. Zatwierdzenie porządku obrad.

  5. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Fundacji sprawozdania z działalności Fundacji w 2011 roku, w tym sprawozdania finansowego oraz sprawozdania merytorycznego oraz planów na dalszą działalność Fundacji.

  6. Dyskusja.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia akceptacji dla działalności Zarządu i Rady Fundacji w 2011 roku.

  8. Sprawy różne.

  9. Zakończenie obrad.

11.04.2012

Dzisiejszego dnia po przerwie zimowej rozpoczęły się ponownie prace budowlane Domu Pogodnej Starości. Pracownicy firmy "Budowa Łowicz" stawiają ściany działowe na poddaszu.

02.04.2012

Rada i Zarząd Fundacji składają najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

24.01.2012

Odbyło się zalewanie stropu poddasza. Prace wykonywali pracownicy firmy "Budowa Łowicz".

20.01.2012

Ostatnie prace budowlane mające na celu wykonania stropu poddasza. Następnym etapem będzie zalanie stropu poddasza.

15.01.2012

Szanowni Państwo. Od dnia 1.01.2012 do 30.04.2012 roku w biurze Fundacji mieszczącej się na ulicy Papieskiej 6 można skorzystać z darmowego rozliczenia podatkowego za rok 2011. Rozliczenie roczne dotyczy PIT-u 37 wraz z załącznikiem PIT/0, rozliczenia indywidualne, wspólnie z małżonkiem oraz osób samotnie wychowujących dzieci a także emeryci i renciści. Stażysta biura Fundacji przyjmuje osoby zainteresowane w godzinach 8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku.