Wiadomości archiwalne z 2011 roku:

22.12.2011

Rada i Zarząd Fundacji składają najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

12.12.2011

Aktualny stan budowy.

08.12.2011

W środę 7 grudnia 2011 roku o godz. 18:00 w Restauracji „Szkiełka” w Łowiczu odbyło się spotkanie opłatkowe, którego organizatorem była Fundacja „Czyń Dobro im. Jana Pawła II”. Z pośród zaproszonych gości na spotkanie przybyli przedstawiciele Władz Miasta i Powiatu, przedstawiciele Kościoła: JE. KS. Bp. Andrzej F. Dziuba, J.E. Ks. Bp. Alojzy Orszulik, Ks. Prałat Wiesław Wronka, Ks. Adam Matysiak oraz przedstawiciele firm wspomagających fundację . Na spotkaniu nie zabrakło również przedstawicieli ugrupowań politycznych reprezentujących nasze społeczeństwo w Sejmie i Senacie. Na spotkanie przybyło około 60 osób.

Spotkanie opłatkowe rozpoczęło się od przywitania zgromadzonych gości przez Pana Wojciecha Urbanka, Prezesa Fundacji, który podziękował wszystkim pomagającym i wspierającym dzieło budowy Domu Pogodnej Starości . Po oficjalnym wystąpieniu Prezesa Fundacji, odczytano fragment Ewangelii a następnie głos zabrał J.E. Ks. Bp. Andrzej F. Dziuba, który złożył wszystkim zebranym życzenia świąteczne i podziękował za wsparcie budowy Domu Pogodnej Starości. Następnie pobłogosławił opłatki i zaprosił do podzielenia się nimi. Po części oficjalnej zgromadzeni goście spożyli wspólnie wigilijny posiłek w miłej atmosferze.

 

21.10.2011

Zdjęcia z zalanego w całości stropu.

20.10.2011

Dzisiejszego dnia odbyło się zalewanie stropu. Prace wykonywała firma "Budowa Łowicz".

1. Strop przed zalaniem

2. Zalewanie schodów

3. Zalewanie stropu

08.10.2011

Ostatnie prace budowlane mające na celu wykonanie stropu. Następnym etapem będzie zalanie stropu.

08.09.2011

Trwają prace budowlane, których celem jest wykonanie stropu.


15.08.2011

Uprzejmie dziękujemy wszystkim za wpłaty 1% na rzecz Fundacji.

08.08.2011

Rozpoczęcie prac budowlanych mających na celu wykonanie stropu w drugiej części budynku. Prace wykonuje firma "Budowa Łowicz".

01.07.2011

Zakończenie prac związanych z budową pierwszego piętra w drugiej części budynku.


20.05.2011

Zebranie fundatorów fundacji w celu omówienia sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2010 oraz spraw bieżących.

07.05.2011

Uroczyste rozpoczęcie prac związanych z kontynuacją budowy Domu Spokojnej Starości w Łowiczu.

19.04.2011

W dniu dzisiejszym Damian Walędzik ukończył staż pracy w Fundacji. Rada i Zarząd Fundacji składają serdeczne podziękowania za wniesiony wkład pracy na rzecz fundacji oraz życzą sukcesów na dalszej drodze zawodowej.

22.02.2011

W dniu dzisiejszym Grzegorz Czajka ukończył staż pracy w Fundacji „Czyń Dobro im. Jana Pawła II” w Łowiczu. Rada i Zarząd Fundacji składają serdecznie podziękowania za wniesiony wkład pracy na rzecz naszej fundacji. Życzymy sukcesów na dalszej drodze zawodowej.

26.01.2011

Firma "Poligrafia" wykonała dla naszej fundacji nową, wzbogaconą ulotkę, gdzie zawarte są informacje na temat postępów w pracach budowlanych, a także o ważniejszych wydarzeniach z życia fundacji. Znajdziemy tam również aktualnych sponsorów oraz informację jak przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Ulotki te są dostępne zarówno w biurze fundacji jak i w większości biur rozrachunkowych na terenie Łowicza. Każda kwota to kolejna cegiełka w naszym budowaniu. I TY zostań inwestorem DOMU POGODNEJ STAROŚCI.

10.01.2011

Szanowni Państwo od dnia 01.01.2011 do 30.04.2011 roku w biurze Fundacji mieszczącej się na ul. Papieskiej 6 można skorzystać z darmowego rozliczenia podatkowego za rok 2010. Rozliczenie roczne dotyczy (PIT-u 37 wraz z załącznikiem PIT/0), a także z odliczeniami ulgi za dzieci, korzystanie z sieci internetowej etc. Rozliczenia indywidualne, wspólnie z małżonkiem oraz osób samotnie wychowujących dzieci a także emeryci i renciści. Stażysta biura Fundacji przyjmuje osoby zainteresowane w godzinach 8:00-16:00 od Poniedziałku do Piątku.

05.01.2011

Pracownicy firmy Eko-Plast zakończyli montaż okien przewidzianych na ten rok.