Aktualności archiwalne z 2010 roku:

09.12.2010

W czwartek 09.12.2010 r. o godz. 18:00 w Restauracji „Szkiełka” w Łowiczu odbyło się spotkanie opłatkowe, którego organizatorem była Fundacja „Czyń Dobro im. Jana Pawła II”. Z pośród zaproszonych gości na spotkanie przybyli Pani Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, Starosta Łowicki Janusz Michalak, przedstawiciele Władz Miasta: Burmistrz Miasta Łowicza – Krzysztof Jan Kaliński, Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu – Martyna Szpiek–Górzyńska, przedstawiciele Kościoła: JE. KS. Bp. Andrzej F. Dziuba, Ks. Prałat Wiesław Wronka oraz przedstawiciele firm wspomagających fundację . Spotkanie opłatkowe rozpoczęło się od przywitania zgromadzonych gości przez Pana Wojciecha Urbanka Prezesa Fundacji, który podziękował wszystkim pomagającym i wspierającym dzieło budowy Domu Pogodnej Starości . Po oficjalnym wystąpieniu Prezesa Fundacji, Ks. Proboszcz Wiesław Wronka odczytał fragment Ewangelii o Narodzeniu Pana Jezusa a następnie głos zabrał J.E. Ks. Bp. Andrzej F. Dziuba, który złożył wszystkim zebranym życzenia świąteczne i podziękował za wsparcie budowy Domu Pogodnej Starości. Następnie pobłogosławił opłatki i zaprosił do podzielenia się nimi. Po części oficjalnej zgromadzeni goście spożyli wspólnie wigilijny posiłek. Podczas uroczystości przybyłym gościom czas umilał zespół z Zielkowic „KAPELA SZYMONA", która grając polskie kolędy wprowadziła uczestników w świąteczny nastrój.

02.12.2010

W czwartek 02.12.2010 r. o godz. 12:00 w Restauracji „Szkiełka” w Łowiczu odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pt. „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości na rynku pracy” , której organizatorem był Starosta Łowicki Janusz Michalak. Pośród zaproszonych gości na spotkanie przybyli Przedstawiciele Powiatu: Wicestarosta Powiatu Łowickiego – Bolesław Heichman, Wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu – Cezary Gawroński, Prezes Fundacji „Czyń Dobro im. Jana Pawła II „ w Łowiczu – Wojciech Urbanek, Dyrektor ZSP nr 2 w Łowiczu – Mirosław Kret, osoby wspierające realizację projektu, a także sami bezrobotni, którzy brali udział w szkoleniu.

05.11.2010

Murarze odbywający praktykę stawiają kolejne ścianki działowe na poddaszu I części budynku.

04.11.2010

Odbył się egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności uczestników kursu „elektryk", który był realizowany na terenie Domu Pogodnej Starości w Łowiczu.

27.10.2010

Został zalany strop nad ścianami parteru II części budynku Domu Pogodnej Starości co oznacza zakończenie prac budowlanych na ten rok.

19.10.2010

We wtorek rozpoczął się drugi już kurs elektryków realizowany w ramach projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości na rynku pracy". Praktykanci po wcześniejszym przygotowaniu pod względem teoretycznym przystępują do szkolenia praktycznego podczas, którego rozprowadzają przewody oświetleniowe, montują gniazda, wyłączniki i inne punkty świetlne w trzech pomieszczeniach na parterze.

04.10.2010

W dniu dzisiejszym pracownicy firmy "BUDOWA" rozpoczęli montaż stropu teriva.

16.09.2010

Murarze z firmy " BUDOWA " kończą stawianie ścian nowego skrzydła budynku, a także rozpoczęli prace związane z szalowaniem i zbrojeniem stropu parteru.

30.08.2010

Pracownicy firmy "BUDOWA" stawiają kolejne ściany drugiego już skrzydła Domu Pogodnej Starości.

18.08.2010

Murarze odbywający praktykę na terenie Domu Pogodnej Starości w Łowiczu zakończyli stawianie ścianek działowych na parterze i rozpoczęli dalsze prace na I piętrze budynku.

31.07.2010

W sobotę 31.07.2010 r. o godz. 11:00 na placu budowy odbyło się uroczyste rozpoczęcie budowy drugiej części budynku Domu Pogodnej Starości w Łowiczu. Z pośród zaproszonych gości na spotkanie przybyli Pani Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, Poseł na Sejm RP Artur Dunin, przedstawiciel Zakonu Maltańskiego Krzysztof Wardawy, przedstawiciele firm wspomagających fundację oraz przedstawiciele Władz Miasta: Wiceburmistrz Miasta Łowicza – Bogusław Bończak, Przewodniczący Rady Miejskiej – Henryk Zasępa, Przedstawiciele Kościoła: J.E. Ks. Bp. Alojzy Orszulik, który jako pierwszy wmurował cegłę w nowym skrzydle budynku, Ks. Prałat Wiesław Wronka, Ks. Adam Matysiak.

22.07.2010

- dnia dzisiejszego na terenie budowy prace rozpoczęła firma posadzkarska.

21.07.2010

Pracownicy firmy Eko-Plast dokonują montażu pierwszych okien od strony ul. Papieskiej w Domu Pogodnej Starości.

12.07.2010

Dnia 31.07.2010 o godz 11:00 na placu budowy będzie miało miejsce uroczyste rozpoczęcie prac murarskich drugiej części budynku Domu Pogodnej Starości w Łowiczu, na które w imieniu Rady i Zarządu Fundacji serdecznie zapraszamy.

06.07.2010

Murarze odbywający praktykę nie zwalniają tempa stawiają kolejne ścianki działowe na parterze

06.07.2010

Zakończył się kurs posadzkarz - glazurnik .Zostały wylane posadzki w 8 pokojach w sumie ok 230m2

21.06.2010

Dnia dzisiejszego rozpoczął się kurs posadzkarzy.

18.06.2010

Trwa stawianie ścianek działowych na parterze przez murarzy odbywających praktykę na terenie budowy. Murowanie kominów przez pracowników firmy „Budowa-Łowicz”

17.06.2010

Rozpoczęły się prace związane z wykonaniem przyłącza wodno-kanalizacyjnego .

14.06.2010

Na terenie budowy rozpoczęło się praktyczne szkolenie elektryków. Rozprowadzanie okablowania w poszczególnych pomieszczeniach .

27.05.2010

Odbyło się Walne Zgromadzenie Fundatorów „Fundacji Czyń Dobro im. Jana Pawła II” w Łowiczu. Podczas spotkania przyjęto jednogłośnie sprawozdanie finansowe za rok 2009 oraz udzielono absolutorium członkom Zarządu za rok 2009.

27.05.2010

Dnia 27 maja 2010 roku o godz. 18:00 w Sali Konferencyjnej Parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu odbędzie się Walne zgromadzenie Fundatorów Fundacji „Czyń Dobro im. Jana Pawła II”.
Proponowany porządek obrad posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór Przewodniczącego posiedzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Fundacji sprawozdania z działalności Fundacji w 2009 roku, w tym sprawozdania finansowego oraz sprawozdania merytorycznego oraz planów na dalszą działalność Fundacji.
6. Dyskusja.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia akceptacji dla działalności Zarządu i Rady Fundacji w 2009 roku.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.

20.05.2010

Na terenie budowy Domu Pogodnej Starości prace rozpoczęli hydraulicy

19.05.2010

Trwają prace związane ze zbrojeniem fundamentów pod ścianki działowe a także murowanie samych ścianek

12.05.2010

Wznowienie prac na terenie budowy po okresie zimowym, Rozpoczęto murowanie kominów ponad więźbą dachową

11.05.2010

Została podpisana umowa, która ma na celu objęcie przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi reprezentowany przez Prof. Dr hab. n. med. Pawła Górskiego patronatem budowy Domu Pogodnej Starości w Łowiczu, która będzie realizowana przez Fundację „Czyń Dobro im Jana Pawła II „ którą reprezentuje J.E. Ks. Bp. Andrzeja F. Dziube – Przewodniczącego Rady Fundacji

9.05.2010

Z okazji piątej rocznicy powstania fundacji odbyła się uroczysta Msza Święta, którą odprawił J.E. Ksiądz Biskup Alojzy Orszulik w kościele Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu. Po Mszy Świętej miał miejsce poczęstunek . Z pośród zaproszonych gości na spotkanie przybyli przedstawiciele firm wspomagających fundację oraz przedstawiciele Władz Miasta.

7.05.2010

Wizyta dyr. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Roberta Jakubowskiego w związku z projektem " Nowe kwalifikacje - nowe możliwośći na rynku pracy " realizowanego na terenie budowy Domu Pogodnej Starości w Łowiczu

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 12.05.2010 grupa murarzy po wcześniejszym przygotowaniu pod względem merytorycznym rozpoczeła zajęcia praktyczne podczas których mają możliwość skorzystania z profesjonalnego doradztwa zawodowego. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują wsparcie w postaci stypendium oraz certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia.

Głównym celem projektu jest wzrost szans zatrudnienia osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo (kobiet i mężczyzn) poprzez doradztwo zawodowe, warsztaty aktywizujące oraz pozyskanie przez te osoby nowych kwalifikacji zawodowych takich jak:
1. glazurnik - posadzkarz
2. hydraulik
3. murarz - tynkarz
4. specjalista od izolacji termicznych
5. elektryk
6. malarz z elementami doboru kompozycji kolorowych
7. magazynier z obsługą komputera i programów magazynowych

29.04.2010

Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu rozpoczęły się kolejne zawody z cyklu „Czwartki Lekkoatletyczne z Orlenem”

22.03.2010r.

Dnia dzisiejszego staż w Fundacji „Czyń Dobro im. Jana Pawła II” w Łowiczu rozpoczął Grzegorz Czajka . Życzymy owocnej współpracy z naszą fundacją.

08.03.2010r.

W dniu dzisiejszym Eryk Bogusz ukończył staż pracy w Fundacji „Czyń Dobro im. Jana Pawła II” w Łowiczu. Rada i Zarząd Fundacji składają serdecznie podziękowania za wniesiony wkład pracy na rzecz naszej fundacji. Życzymy sukcesów na dalszej drodze zawodowej.

15.02.2010r.

Szanowni Państwo od dnia 01.01.2010 do 30.04.2010 roku w biurze Fundacji mieszczącej się na ul. Papieskiej 6 można skorzystać z darmowego rozliczenia podatkowego za rok 2009. Rozliczenie roczne dotyczy (PIT-u-37 wraz z załącznikiem PIT/0), a także z odliczeniami ulgi za dzieci, korzystanie z sieci internetowej etc. Rozliczenia indywidualne, wspólnie z małżonkiem oraz osób samotnie wychowujących dzieci a także emeryci i renciści. Stażysta biura Fundacji przyjmuje osoby zainteresowane w godzinach 8:00-16:00 od Poniedziałku do Piątku.