Aktualności archiwalne z 2008 roku:

04.12.2008r.

4.XII.2008r. o godz. 18.00 w Restauracji "Szkiełka" w Łowiczu Rada i Zarząd Fundacji spotkali się z Właścicielami i Prezesami Firm, które wspierają finansowo budowę Domu Pogodnej Starości na spotkaniu opłatkowym.

22.09.2008r.

W dniu 16.09.2008 roku zakończył się kolejny etap budowy Domu Pogodnej Starości. Prace te trwały 14 tygodni. Udało nam się wykonać ściany pierwszego piętra wraz ze stropem na ½ fundamentów. Następne etapy, jakie nas czekają wiosną 2009 roku to murowanie ścian poddasza i wykonanie więźby dachowej nad tą częścią. Potem całość dachu trzeba jeszcze pokryć blachą.

22.09.2008r.

Dnia 1.06.2008 r. Fundacja „ Czyń Dobro im. Jana Pawła II ” pozyskała 50 firmę, która będzie sponsorowała budowę Domu Pogodnej Starości w Łowiczu a jest nią Firma PARTNERS SP. Z O. O. z Warszawy. Obecnie Fundację wspierają już 54 firmy. Mamy nadzieję, że w niedługim czasie dołączą kolejne firmy, które wspomogą to wielkie dzieło, jakim jest niewątpliwie budowa Domu Pogodnej Starości w Łowiczu.

22.09.2008r.

Po kilkudniowej przerwie, w drugiej połowie lipca bieżącego roku ruszyły prace budowlane. Od dnia 15 lipca do 8 sierpnia trwały prace przy szalowaniu i zbrojeniu stropu na piętrze. W dniu 12 sierpnia nastąpiło zalanie stropu betonem pierwszego piętra na ½ fundamentów.

23.06.2008r.

W poniedziałek 23 czerwca 2008 roku odbyło się uroczyste zakończenie prac murarskich na pierwszej kondygnacji budynku Domu Pogodnej Starości w Łowiczu. Na godzinę 18.00 przybyli: Burmistrz Miasta Łowicza – Pan Krzysztof Jan Kaliński, Wiceburmistrz Miasta Łowicza – Pan Bogusław Bończak, Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Henryk Zasępa, Starosta Łowicki- Pan Janusz Michalak oraz Biskup Łowicki - J. E. ks. bp Andrzej F. Dziuba, Pierwszy Biskup Łowicki – J. E. ks. bp Alojzy Orszulik, Przedstawiciele Firm, które wspomagają finansowo budowę tego domu, Przedstawiciele Fundacji oraz inne osoby z terenu Łowicza.     Zgromadzonych powitał Prezes Fundacji - Pan Wojciech Urbanek, który podziękował wszystkim darczyńcom za wsparcie finansowe w tym dziele, jakim jest niewątpliwie budowa Domu Pogodnej Starości. J. E. ks. bp Andrzej F. Dziuba poprowadził modlitwę o Boże błogosławieństwo dla tego dzieła. Wszyscy z przybyłych gości obejrzeli budowę Domu Pogodnej Starości a następnie zostali poczęstowani ciepłą kiełbaską z Firmy Jana Podsędka z Łowicza i przetworami z Firmy "Bracia Urbanek" z Łowicza. Całość przygotował catering z Firmy " Szkiełka".

16.06.2008r.

Dnia 16 czerwca 2008 roku na plac budowy Domu Pogodnej Starości przybył Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Artur Bagieński. Prezes Fundacji Wojciech Urbanek przedstawił Wicemarszałkowi Arturowi Bagieńskiemu stan budowy Domu Pogodnej Starości oraz zapoznał z sytuacją finansowo- organizacyjną Fundacji „ Czyń Dobro im. Jana Pawła II ”w Łowiczu.

28.05.2008r.

W dniu 28 maja bieżącego roku o godz. 19:00 w siedzibie Fundacji „ Czyń Dobro im. Jana Pawła II” w Łowiczu odbyło się Walne Zebranie Fundatorów Fundacji.

21.04.2008r.

W dniu 21 kwietnia br. Firma „ Budowa ” rozpoczęła kolejny etap budowy Domu Pogodnej Starości w Łowiczu.

28.03.2008r.

Dnia 28 marca bieżącego roku Prezes Fundacji p. Wojciech Urbanek oraz J. E. Ks. Bp Alojzy Orszulik i stażysta Fundacji Tomasz Kolos złożyli wizytę w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi. Zostali przyjęci przez Wojewodę Łódzkiego - p. Jolantę Chełmińską , którą poinformowali o budowie Domu Pogodnej Starości w Łowiczu. Pani Wojewoda zainteresowała się podjętą inicjatywą, wyraziła uznanie i chęć pomocy przy realizacji tego Dzieła.

07.03.2008r.

W dniu 7 marca 2008 roku plac budowy Domu Pogodnej Starości odwiedził Biskup Ordynariusz Andrzej F. Dziuba, który żywo interesował się budową Domu. W kronice pamiątkowej napisał między innymi: „Dzieło, które podejmuje Fundacja „ Czyń Dobro im. Jana Pawła II” jest znaczącym wyrazem miłości człowieka dla potrzebującego (...)”. Prezes Fundacji Wojciech Urbanek przedstawił Biskupowi obecną sytuację finansowo-organizacyjną Fundacji oraz zapoznał Biskupa z planami kolejnych etapów budowy Domu Pogodnej Starości.

08.02.2008r.

W dniu 8 lutego 2008 roku odbyło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi w sprawie pozyskania środków Unijnych na budowę Domu Pogodnej Starości. Na spotkaniu obecny był Prezes Fundacji Wojciech Urbanek oraz J.E. Ks. Biskup Alojzy Orszulik Biskup Senior Łowicki. Prezes Fundacji zapoznał Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Włodzimierza Fisiaka z obecną sytuacją finansową Fundacji i przebiegiem prac budowlanych oraz przedstawił projekt budowy Domu Pogodnej Starości. Biskup Senior żywo mówił o tym dziele, jakim jest niewątpliwie budowa Domu Pogodnej Starości w Łowiczu. Marszałek Województwa zagwarantował pomoc w uzyskaniu środków Unijnych oraz wyraził przychylność budowie Domu Pogodnej Starości w Łowiczu.